1688
taobao
tmail
Dịch vụ thanh toán

Dịch vụ thanh toán

  •   31/05/2015 11:56:00 PM
  •   Đã xem: 2087
  •   Phản hồi: 0

Đặt hàng trung cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế bằng đồng CNY với tỷ giá cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu qua.

Khách hàng mua sỉ

Khách hàng mua sỉ

  •   31/05/2015 11:56:00 PM
  •   Đã xem: 2796
  •   Phản hồi: 0

Khách hàng mua sỉ

Khách hàng mua lẻ

Khách hàng mua lẻ

  •   31/05/2015 11:55:00 PM
  •   Đã xem: 2030
  •   Phản hồi: 0

Khách hàng mua lẻ